Tuesday, 27 January 2015

Skuldfri

Det finns diskussioner om sparande och avkastning går före avbetalningar och skuldfrihet. För mig handlar det bara om netto-värde. Är jag solvent? Hur mycket har jag tillgång till?
För mig börjar friheten med skuldfriheten. Det öppnar för snabba beslut och för möjlighet till förändringar.
I förra krisen jobbade jag hårt, tjänade mycket pengar och amorterade både huslån och studielån snabbt. Jag är helt skuldfri sedan våren 2010 och det är den verkliga friheten.

No comments:

Post a comment