Saturday, 7 February 2015

Medeltidsbefolkning


Befolkningen i det medeltida Europa förändrades snabbt och stort.

"Befolkningen i det medeltida Europa växte till ett maximum av kanske 80 miljoner i början av 1300-talet, innan den sjönk till 50 miljoner eller mindre på grund av en katastrofal ekonomisk kris. 
Under 400 år - lång period av successiva men odramatiska tekniska organiskatoriska förändringar - växer folkmängden till ca 150 miljoner (1350-1750).
Rondo Cameron Världens Ekonomiska historia s. 25

No comments:

Post a Comment