Sunday, 5 April 2015

Pension

Jag inkluderar inte min åldersbundna pension när jag räknar min FI - min FIRE - min finansiella frihet.
Det är inte för att jag inte tror att jag inte kommer att få någon pension, för är jag inte säker på.
Det är inte heller för att jag tror att den kommer att ätas upp av inflationen, vilket jag däremot tror.
Det är för att det inte är så mycket jag kan göra för att påverka utfallet.

Visst visst, det är viktigt att välja rätt placing, rätt förvaltare, rätt avgifter. Jag räknar ändå detta utanför mina säkra tillgångar, min egendom, mina rättigheter. Och så att jag är helt tydlig, jag inkluderar varken privat-, tjänste- eller ålderspension.
Kanske är jag onödigt pessimistisk. Kanske är det jag som får ett positivt tillskott när jag fyller 65 eller något liknande. Kanske det inte är fel. I prefer to err on the side of caution.

Försiktighetspruncipen gäller stenhårt när det handlar om mina pengar. Pengar skojar man inte om.

Jag håller ändå ett öga på prognoserna i min månatliga tillgångsberäkning och i alla fall det årliga resultatet skulle jag kunna inkludera här.

No comments:

Post a Comment