Monday, 14 September 2015

SlutligSkatt


2014 sålde jag mitt hus utan belåning för tre gånger inköpspriset. Skatteeffekt – jajamensan! Massor av pengar på fickan – oja!

Nu är den slutliga skatten slutligt betalt. Uträkningen från Skatteverket stämde helt med mina beräkningar och jag har sparat separat för att genomföra betalningen.

Inbetalningen skulle göras före den 12 november 2015 men ju tidigare det bokförs på skattekontot, desto mindre ränteeffekt blir det. Alternativet är ett nästan ränte-löst konto en dryg månad så ränteförlusten är minimal.

Nu när detta är betalt – är ÄNTLIGEN allt skattetrassel i tre länder avslutat! 
Målet är nått!
Alla skattemyndigheter i alla länder har fått betalt och jag har fått behålla en hel del av inkomster och intäkter.

Aldrig mer!
I fortsättningen blir det bara en enkel skattedeklaration från ett land med inkomst, intäkt och utdelningsskatt. 
(Alla mina investeringar är långsiktiga med utdelning.)

Tror jag... tra-la-la

No comments:

Post a Comment